ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO Conference..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO Conference..

  สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเน..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ..update(2020-07-03 10:28:26)ดู(12)ครั้ง

  สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ..update(2020-07-01 14:24:40)ดู(9)ครั้ง

  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO Conference..update(2020-07-01 14:15:25)ดู(3)ครั้ง

  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีตามข้อสั..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีตามข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสน..update(2020-06-26 16:17:04)ดู(8)ครั้ง

   รายงานข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ

  GIS รายงานสถานการณ์น้ำ

  การจัดทำข้อมูลผลงานของรัฐบาล  update(2020-07-03 10:20:17)ดู(1)ครั้ง